OBRÓBKA EDM

OBRÓBKA EDM

Wykonanie elektrod + drążenie na elektrodrążarce wgłębnej.